Dokumenty :

  Karta_zgłoszeniowa.pdf

Kartę zgloszeniową należy pobrać, wypełnić a następnie dostarczyć osobiście do placówki. Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

Plan dnia


7:00 - 8:45 Schodzenie się dzieci; Zabawy spontaniczne.
8:45 - 9:00 Przygotowanie do śniadania; Czynności porządkowe i higieniczne (toaleta dzieci, mycie rąk).
9:00 - 9:30 Śniadanie
9:30 - 11:00 Wyjście do części ogrodowej bądź realizacja zajęć edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka (zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zabawy tematyczne, zabawy muzyczno-ruchowe, zajęcia plastyczne, zajęcia rozwijające mowę, zabawy manipulacyjne, zabawy kształtujące umiejętności współdziałania w grupie, zabawy ćwiczące koncentrację uwagi).
11:00 - 11:30 Przygotowanie do obiadu; Czynności porządkowe i higieniczne (toaleta dzieci, mycie rąk).
11:30 - 12:00 Obiad (drugie danie)
12:00 - 14:00 Leżakowanie (czytanie przez opiekunkę wybranych bajek, słuchanie nagrań bajek z płyt CD, słuchanie muzyki relaksacyjnej).
14:00 - 14:30 Wybudzanie dzieci; Przygotowanie do podwieczorku/zupki; Czynności porządkowe i higieniczne (toaleta dzieci, mycie rąk).
14:30 - 15:00 Zupa
15:00 - 16:00 Zabawy popołudniowe / Czas oczekiwania na rodziców; Wyjście na świeże powietrze, kontakty indywidualne z rodzicami; Rozchodzenie się dzieci do domu.
16:00 - 16:15 Podwieczorek
16:15 - 17:00 Zabawy popołudniowe / Czas oczekiwania na rodziców; Wyjście na świeże powietrze, kontakty indywidualne z rodzicami; Rozchodzenie się dzieci do domu.
17:00 Zamknięcie Grzechotki