Cennik

Nabór do Grzechotki trwa przez cały rok. Dzieci przyjmuje się w miarę zwalniania miejsc z powodu rezygnacji z usług. Najwięcej dzieci przyjmujemy od września, po tym jak wiadomo ile podopiecznych odejdzie do przedszkoli. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność przyniesionych / dostarczonych kart zgłoszeń (kartę można pobrać w zakładce „REKRUTACJA” ).

 Aktualny cennik wynosi:

1000,00 zł Opłata za rekrutację.
Opłata za rekrutację obejmuje: zagwarantowanie dziecku miejsca w placówce, spotkanie wstępne z rodzicami (prezentacja placówki oraz systemu pracy dydaktyczno-opiekuńczej, omówienie szczegółów zapisu dziecka), pomoc w opracowaniu planu adaptacyjnego dziecka jeżeli zaistnieje taka potrzeba, spotkanie w celu zapisu dziecka do placówki, wyprawka plastyczna m.in.: farby, bloki białe i kolorowe, przybory malarskie, kleje, kredki, pisaki.
1150,00 zł/mc Opłata za czesne (w przypadku uzyskania dofinansowania).
Cykliczna, miesięczna opłata za świadczenie usług opiekuńczo - wychowawczych od godziny 7:00 do 17:00 (7,20 zł za godzinę opieki).
1550,00 zł/mc Opłata za czesne.
Cykliczna, miesięczna opłata za świadczenie usług opiekuńczo - wychowawczych od godziny 7:00 do 17:00 (9,70 zł za godzinę opieki).
brak opłaty Ubezpieczenie NNW.
W okresie trwania świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych dziecko jest objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków a jego koszt jest pokrywany przez Grzechotkę.

Ważne!
W 2022 r. zostało wprowadzone nowe świadczenie w ramach Polskiego Ładu: dofinansowanie do opłat za żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W praktyce rodzice będą mogli otrzymać 400 zł dofinansowanie na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie, pierwsze dziecko z rodziny w której to kolejne jest objęte kapitałem rodzinnym,  każde dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia o ile uczęszcza do wyżej wymienionych placówek. Dofinansowanie do instytucji opiekuńczych w wysokości 400 zł miesięcznie jest przekazywane bezpośrednio placówkom. Dla rodziców dzieci, którzy spełniają wymagania dofinansowania Opłata za czesne będzie odpowiednio niższa.

 

Aktualny dzienny koszt wyżywienia dziecka w placówce wynosi:

16,52 zł/dzień Posiłki standardowe
20,70 zł/dzień Posiłki indywidualne (dieta: bezglutenowa, bezmleczna, wegetariańska)

Szczegóły dotyczące wyżywienia dziecka można znaleźć w zakładce: „Catering”.