Plan dnia

7:00 - 8:45 Schodzenie się dzieci; Zabawy spontaniczne.
8:45 - 9:00 Przygotowanie do śniadania; Czynności porządkowe i higieniczne (toaleta dzieci, mycie rąk).
9:00 - 9:30 Śniadanie
9:30 - 11:00 Wyjście do części ogrodowej bądź realizacja zajęć edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka (zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zabawy tematyczne, zabawy muzyczno-ruchowe, zajęcia plastyczne, zajęcia rozwijające mowę, zabawy manipulacyjne, zabawy kształtujące umiejętności współdziałania w grupie, zabawy ćwiczące koncentrację uwagi).
11:00 - 11:30 Przygotowanie do obiadu; Czynności porządkowe i higieniczne (toaleta dzieci, mycie rąk).
11:30 - 12:00 Obiad (drugie danie)
12:00 - 14:00 Leżakowanie (czytanie przez opiekunkę wybranych bajek, słuchanie nagrań bajek z płyt CD, słuchanie muzyki relaksacyjnej).
14:20 - 14:50 Zupa
14:50 - 15:30 Zabawy swobodne
15:30 – 15:45 Podwieczorek
15:45 - 17:00 Zabawy popołudniowe / Wyjście na świeże powietrze ; Czas oczekiwania na rodziców; rozmowy indywidualne z rodzicami; Rozchodzenie się dzieci do domu.
17:00 Zamknięcie Grzechotki