Rekrutacja

Nabór do Grzechotki trwa przez cały rok. Dzieci przyjmuje się w miarę zwalniania miejsc z powodu rezygnacji z usług. Najwięcej dzieci przyjmujemy od września, po tym jak nasi podopieczni odchodzą do przedszkoli.

W placówce nie obowiązuje system punktowania zgłoszeń ( nie uwzględniamy wielodzietności, sytuacji materialnej, sytuacji rodzinnej itp.). O przyjęciu dziecka decyduje wyłączanie kolejność dostarczonych zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego lub bezpośrednio w Grzechotce pod adresem ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 30/1, 81-383 Gdynia. Za zgłoszenie chęci zapisania dziecka do placówki nie pobiera się żadnych opłat. Złożenie formularza nie obliguje rodzica do zawarcia umowy z placówką. Opłata rekrutacyjna gwarantująca miejsce w Grzechotce jest pobierana dopiero po podpisaniu umowy o świadczenie usług opiekuńczych. Formularz rejestracyjny do złożenia bezpośrednio w placówce mogą Państwo pobrać w końcowej części tej podstrony.


Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować

Wzór formularza zgłoszeniowego, który można złożyć osobiście w placówce.